Khái niệm chung về các nhóm bốc xếp hàng hóa - Xe nâng hàng

Bốc xếp hàng hoá được phân thành các nhóm

Các nhóm này gồm:

- Bốc xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên phương tiện vận tải hoặc dỡ hàng hóa hoặc hành lý của hành khách từ phương tiện chuyên trở vận tải;

- Bốc vác, bốc xếp hàng hoá;

- Bốc, dỡ hàng hoá lên xuống toa xe lửa – tàu lửa.

Loại trừ: Hoạt động của các nhà ga, bến bãi đường sắt, kho bến bãi ô tô, kho cảng hàng không, bến bãi cảng biển, bến bãi cảng sông được phân vào các nhóm từ 5221 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải chuyên chở đường sắt và đường bộ) đến 5223 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải chuyên chở hàng không) với các phân nhóm tương ứng.

Bốc xếp hàng hóa tại nhà ga đường sắt

Nhóm bốc xếp này gồm:

- Bốc xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên tàu hỏa – xe lửa hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ tàu hỏa – xe lửa;

- Bốc vác hàng hoá tại các nhà ga đường sắt.

Loại trừ: Hoạt động của các nhà ga, bến bãi đường sắt được phân vào nhóm 52211 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải chuyên chở đường sắt).

Bốc xếp hàng hóa đường bộ

Nhóm bốc xếp hàng hóa này gồm:

- Bốc xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên ô tô, xe tải hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ ô tô – xe tải;

- Bốc vác hàng hoá tại bến, bãi đỗ ô tô – xe vận tải.

Loại trừ: Hoạt động của các bến, bãi ô tô được phân vào nhóm 5221 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải chuyên chở đường sắt và đường bộ).

Bốc xếp hàng hoá cảng biển , kho bãi

Nhóm bốc xếp này gồm:

- Bốc xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên tàu biển, cảng biển hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ tàu biển;

- Bốc vác hàng hoá tại cảng biển, bến bãi.

Loại trừ: Hoạt động của các cảng biển, bến bãi được phân vào nhóm 52221 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải chuyên chở ven biển và viễn dương).

Bốc xếp hàng hoá cảng vận tải đường sông

Nhóm bốc xếp này gồm:

- Bốc xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên tàu vận tải, thuyền và phương tiện vận tải đường sông, hồ, kênh, rạch hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ các phương tiện vận tải đó;

- Bốc vác vận chuyển hàng hoá.

Loại trừ: Hoạt động của các cảng đường sông được phân vào nhóm 52222 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải chuyên chở đường thuỷ nội địa).

Bốc xếp hàng hoá tại các cảng hàng không

Nhóm bốc xếp này gồm:

- Bốc xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên máy bay - tàu bay hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ máy bay – tàu bay;

- Bốc vác, vận chuyển hàng hoá.CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCOVINA

Cầu Bà Cua đường Vành Đai Phía Đông, Phường Phú Hữu quận 9, TPHCM (gần ngã ba Cát Lái)

Phòng kinh doanh:

ĐT: 08 668 59 349

Website: www:samcovina.com

bán Xe nâng điện cũ