Vùng đất Dĩ An Bình Dương

Đất Dĩ An Bình Dương
Dĩ An Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương. Với ưu thế về vị trí địa lý, thế mạnh về công nghiệp, thương mại - dịch vụ, đất Dĩ An đã trở thành huyện đi đầu, đột phá về xây dựng khu công nghiệp và là một trong những huyện thị có công nghiệp phát triển mạnh nhất Bình Dương. Về địa lý đây chủ yếu là vùng đất dốc, tụ trên phù sa cổ và dất nâu vàng, phù hợp cho trồng lúa, rau màu và cây ăn trái. - Bán đất Dĩ An


Từ năm 1995-2000, lãnh đạo huyện đã có chủ trương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá. Năm 2000-2005, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá VIII đề ra: sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn giữ tốc độ tăng trưởng nhanh và tương đối bền vững; tỷ trọng công nghiệp tặng bình quân 40,1%, thương mại dịch vụ tăng 30,15% và nông nghiệp tăng 2,11%.


Nhà máy toa xe Dĩ An Bình Dương
Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với củng cố xây dựng hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở thường xuyên được củng cố, xây dựng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ sở Đảng không ngừng được nâng lên, vai trò chỉ đạo, quản lý và điều hành của Nhà nước có nhiều chuyển biến. Công tác vận động quần chúng ngày càng phát triển, từng bước đi vào chiều sâu, tạo sự thuận lợi trong nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ huyện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Truyền thống vẻ vang của nhân dân Dĩ An Bình Dương là niềm tự hào, là tài sản vô giá của nhân dân địa phương. Việc ghi lại truyền thống và rút ra bài học kinh nghiệm trong kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc chính là góp phần vào giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân đặc biệt với thế hệ trẻ...

Người Dĩ An Bình Dương
Cộng đồng cư dân ở đây bắt nguồn từ nhiều lớp di dân từ Bắc, Trung vào khẩn hoang lập nghiệp trải dài suốt mấy trăm năm. Cộng đồng dân cư ở đây hiền hoà, yêu lao động và giàu truyền thống cách mạng.
Từ chặng đường lịch sử vẻ vang, cán bộ, nhân dân huyện đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm quý báu, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Một là, bài học "lấy dân làm gốc" từ đó vượt qua mọi thử thách, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Hai là, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức và đây cũng là yêu cầu nhất quán để Đảng bộ vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo và không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đầu của Đảng. Ba là, thường xuyên chú trọng trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng cốt cán của Đảng. Bốn là, không ngừng phát huy vai trò của mặt trận, các đoàn thể, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Dĩ An Bình Dương là nơi phong trào cách mạng sớm hình thành, phát triển mạnh mẽ và ngày nay là địa bàn phát triển năng động đồng thời cũng là huyện trọng điểm của Bình Dương về công nghiệp - nơi đang diễn ra quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá sôi nổi với nhiều thành tựu quan trọng. Với bề dày truyền thống, thế mạnh địa bàn "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà", Đảng bộ, quân và dân huyện Dĩ An Bình Dương quyết tâm giữ vững, không ngừng phát huy các giá trị truyền thống cách mạng quý báu vủa mình xây dựng Dĩ An Bình Dương ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc XHCN.
Trân trọng và tự hào về quá khứ vẻ vang, về những thành tựu bước đầu quan trọng trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng bộ và nhân dân huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, không ngừng phấn đấu để đến 2010 trở thành đô thị loại 3, xứng đáng là huyện trọng điểm của tỉnh về công nghiệp.NHÀ ĐẤT AN PHÁT DĨ AN BÌNH DƯƠNG

Bán đất Dĩ An Bình Dương bao gồm: đất xây dựng, nhà ở, nhà trọ, đất sổ đỏ, đất dự án giá rẻ, đất xây dựng kho - nhà xưởng, đất sổ chung giá rẻ.

Bán nhà Dĩ An gồm: bán nhà phố, nhà cấp 4 Dĩ An, nhà dự án, nhà riêng, biệt thự, nhà giá rẻ Dĩ An, nhà ở thu nhập thấp, Nha dat Binh Duong