Xe Altis 2017 DRB-HICOM giải thích với các phương tiện truyền thông ngày hôm qua lý do đằng sau nó đề nghị với chính phủ để mua cổ phần thuộc sở hữu của Proton Khazanah Nasional. Đề xuất này đã được trên một mức độ sơ bộ, và gửi một vài tuần trước đây về sáng kiến ​​riêng của mình mà không có một lời mời từ govenrment, là chưa nhận được một phản ứng từ Chính phủ.DRB-HICOM từng sở hữu hơn 27% của Proton trước khi bán cổ phần mà Petronas trong năm 2000. Hiện nay, Petronas sở hữu 7%, trong khi cổ đông lớn khác là Khazanah Nasional công ty sở hữu 43%, trong khi Quỹ Bảo vệ sở hữu 12%. Khazanah Nasional của 43% là thực sự vượt quá giới hạn mà Bursa Malaysia đã đặt ra cho cổ phần, nhưng là cánh tay đầu tư của chính phủ và tất cả, một ngoại lệ đã được thực hiện cho đến khi Khazanah có thể tìm thấy một người nào đó để mua chuộc các cổ phiếu dư thừa.DRB-HICOM nói này đệ trình đề xuất này bởi vì nó cảm thấy nó có thể hỗ trợ sự phát triển của Proton, đặc biệt là việc phân phối và các thành phần phụ. Về vấn đề phân phối, DRB-HICOM sở hữu Proton phân phối Edaran Otomobil Nasional Bhd.DRB-HICOM cũng không có vấn đề với một đối tác nước ngoài, đề cập đến những tin tức gần đây về chính phủ xem xét cho phép một đối tác nước ngoài có cổ phần kiểm soát trong tay sản xuất của Proton Xe Camry 2017 Xe Vios