Xe Fortuner Từ các sản phẩm mới và công nghiệp hàng đầu các chương trình bảo hành mới để lợi ích đặc biệt và lợi nhuận từ các chương trình khuyến khích EEV tùy chỉnh và bây giờ đặc biệt xe phiên bản giới hạn, chúng tôi đang tiếp tục lễ kỷ niệm năm thứ 100 của chúng tôi ở đây. Xe Vios 2017 Toyota Quang Tri