Ít ai biết rng ngoài đng cơ thìc quy, bugi và tm lc gió cũng là nhng b phn có nh hưởng ln ti kh năng vn hành ca xe.

>> Đa ch bán xe Chevrolet spark tại hà nội



Trong quy trình bo dưỡng đng cơ thì các b phn làc quy, bugi, tm lc gió cn được chúý hơn c. Nếu chăm sóc nóđúng cách thì chiếc xe ca bn có th nâng cao hiu sut, di chuyn mượt mà, tiết kim nhiên liu và gim khí thi.

Chi tiết đu tiên bn cn chúý làc quy. Mt chiếc xe có bình c quy khe s giúp tăng công sut và tăng tui th ca xe, gim thiu kh năng chết máy khi gp thi tiết khc nghit, đc bit là lúc ngp lt. Cn chúý rng nếu c-quy có du hiu lão hóa thì cn thay c-quy đđm bo kh năng vn hành ca xe.

Nhân t th 2 bn cn chúýđến là chiếc bugi. Li khuyên t nhng tài xế có nhiu kinh nghim lái xe ô tô là bn cn thay bugi thường xuyên đ xe chy n đnh, tt hơn ch không b ht hơi, cn chúý rng mi loi xe vi công sut khác nhau thì cn bugi khác nhau.

Cui cùng, b phn mà bn thường xuyên phi đ mt là tm lc gió trên xe. Lc gió có tác dng làm sch không khí và giúp nâng cao công sut xe. Bn thân các nhà sn xut xe cũng thường khuyến cáo người dùng thay thế lc gióđ giúp xe hot đng hiu qu, tiết kim nhiên liu, tăng tui th vàđm bo công sut.