Xe Camry 2016 Dịch vụ Kia Naza Sdn Bhd đã tung ra chiến dịch KiaXpress Lube Dịch vụ, chạy từ 1 Tháng Tư - 30 tháng 6 năm 2010. Trong thời gian khuyến mãi, khách hàng sẽ nhận được một kiểm tra 18 điểm miễn phí trong Ngoài ra để có dịch vụ xe của họ hoàn thành trong vòng 30 phút.Dịch vụ bảo phí cho dầu động cơ, lọc dầu, cống cắm máy giặt và lao động sẽ được giảm giá lên đến 50%. Khách hàng gửi trong xe của họ để phục vụ trong chiến dịch sẽ được cung cấp dầu khoáng (Petronas Mach 5), dầu bán tổng hợp (Petronas Syntium-800) và hoàn toàn dầu tổng hợp (Petronas Syntium-3000). Chủ sở hữu của các động cơ diesel 2.5L Sorento và Pregio sẽ được cung cấp Petronas Urania Supremo CJ-4 dầu.Chi tiết về giá cung cấp theo chiến dịch như sau. Xe Innova 2016 Lexus LX570