Xe Vios 2016 Malaysia blogger ô tô nổi tiếng, Paul Tan, gần đây đã được trao vương miện Racing vua của Petronas Primax 95 Xtra đua , vượt qua đối thủ người nổi tiếng Juliana Evans và Hitz.FM DJ Ean. Cuộc đua ảo đã được tổ chức trực tuyến qua Petronasbrands Facebook Fanpage, nơi giữa ba nhân vật nổi tiếng, người hâm mộ đã kêu gọi 'nhiên liệu' đua yêu thích của họ với Primax 95 Xtra nhiên liệu để hoàn thành các dòng.Một Đảng Thưởng đã được tổ chức tuần trước tại The Curve, nơi Paul và các đối thủ của mình ăn mừng cùng với khoảng 100 người hâm mộ của Thánh Phaolô trên Facebook . Trong suốt cuộc đua, ba nhân vật nổi tiếng không mệt mỏi đã đến Facebook , Twitter và blog của mình để kêu gọi hỗ trợ. Cuối cùng, 500 người ủng hộ Paul là đủ để nhìn thấy anh qua nhì Juliana, người bị chồng chất lên 418 người ủng hộ. Xe Innova 2016 Lexus ES350 2017