Bằng lái xe quốc tế hiện nay có giá trị như một thẻ căn cước mà mọi người có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Nhờ có bằng lái xe quốc tế mà việc lái xe của mọi người khi tham gia giao thong ở nước ngoài trở nên thuận lợi hơn.

Bằng lái xe quốc tế có bìa màu xanh. Trong đó ghi thông tin cơ bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tuy nhiên, người tham gia giao thông cũng cần nhớ là bằng lái xe quốc tế sẽ không có hiệu lực khi lưu thông ở Việt Nam.


Những đối tượng được Việt Nam cấp bằng lái xe quốc tế là người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có bằng lái xe quốc gia còn thời hạn.


Điểm đặc biệt là những người có nhu cầu cấp bằng lái xe quốc tế không cần phải học luật giao thông của các nước có tham gia công ước mà chỉ cần có bằng lái xe ở trong nước cấp.


Làm bằng lái xe quốc tế chỉ áp dụng cho người Việt Nam ra nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc. Còn đối với người nước ngoài, Tổng cục Việt Nam đang xem xét các vấn đề có liên quan đến thủ tục cấp bằng để tiến hành việc cấp bằng cho thuận lợi.


Trong bằng lái xe cũng ghi rất rõ những loại phương tiện nào được phép sử dụng bằng lái xe quốc tế khi tham gia giao thông. Bao gồm: ô tô, mô tô loại nào.