Lô dọc nệm HƠI dầu TÔ du nhập quách đồng hẹp đủ màu dung nhan.
+ thuận lợi thoải chèo tặng man di chuyến phai
+ Siêu bền , Siêu nặng , Siêu đờn chập , thân thể thiện cùng người dùng
+ Êm ái, mềm dẻo mại, hiệp với nhiều loại xe
+ gọn ghẽ nặng , tháo gắn dễ dàng , dùng một giản
✓Vận chuyển - tính sổ tận nhà trên rành quốc.
✓ Bảo hành ta 1 năm.
✓Chất giờ hồn vải Oxford tủ nhung cao vội vàng.

_______________

Sưu tầm: Nệm hơi ô tô nhập khẩu