Model: YC6MK400-33 Europe III (400 HP)

Động cơ Yuchai 400HP

Tải Trọng 16600 Kg