Bạn đang gặp nhiều băn khoăn trong những thủ tục và quy trình làm quyết toán năm cho doanh nghiệp. cùng lasun tìm hiểu thủ tục và hồ sơ quyết toán năm qua bài viết sau đây:

Hồ sơ quyết toán năm thu nhập cá nhân

Lasun cung cấp dịch vụ quyết toán năm

Hồ sơ quyết toán thu nhập cá nhân bao gồm những giấy tờ sau đây:

Tờ khai quyết toán thuế năm theo mẫu có sẵn.

Phụ lục bảng kê thông tin cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần theo mẫu được quy định sẵn.
Bản chụp những hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học của cá nhân.

Bản chụp những chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (người nộp thuế phải chịu trách nhiệm về những thông tin đó):

Nếu tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do đã chấm dứt hoạt động, thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu và xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Trong trường hợp làm cho cơ quan nước ngoài và cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

Khi kê khai quyết toán thuế cá nhân phải cung cấp những thông tin sau: địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email, họ tên và tên của vợ hoặc chồng, mã số thuế của vợ hoặc chồng hoặc số chứng minh thư nhân dân..

Hồ sơ quyết toán năm của doanh nghiệp

Hồ sơ quyết toán năm của doanh nghiệp rất đơn giản

Hồ sô quyết toán thuế năm của doanh nghiệp sẽ bao gồm những giấy tờ sau đây:

Một tờ khai quyết toán thuế theo mẫu có sẵn

Bản kê thông tin doanh nghiệp thuộc diện tính thuế theo diện nào theo luật quy định sẵn.

Bảng kê chi tiết doanh nghiệp thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần mẫu số và bảng kê chi tiết doanh nghiệp có thuộc đối tượng giảm thuế hay không?. Trong những giấy tờ này phải đảm bảo 100% doanh nghiệp đã có mã số thuế.

Doanh nghiệp phải cung cấp những thông tin sau khi làm quyết toán thuế: địa chỉ chính xác để liên hệ, số điện thoại và email liên hệ của doanh nghiệp.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm cho doanh nghiệp đó là không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm cũ. Nếu không làm quyết toán năm đúng quy định doanh nghiệp, cá nhân sẽ phải chịu mức phạt đã quy định sẵn. Liên hệ với Lasun để được tư vấn đầy đủ hơn nhé.