100% chất thải nguy khốn tại TP Hồ Chí Minh được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường

Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm Hà Nội Mới11/12/17 08:04 GMT+72 liên quanGốcUBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải gian nguy, chất thải y tế nguy hiểm trên địa bàn, với mục tiêu đảm bảo 100% chất thải nguy khốn, chất thải y tế nguy hại phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

Đối với các cơ sở y tế công lập, từ ngày 1-6-2018, thực hiện xã hội hóa công đoạn vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hiểm chiếm 30% tổng giá tiền vận chuyển, xử lý; đô thị bao cấp công đoạn lắp ráp vận chuyển, xử lý chất thải y tế gian nguy chiếm 70% tổng tầm giá vận chuyển, xử lý. Từ ngày 1-6-2019, thực hiện xã hội hóa quá trình vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hiểm chiếm 60% tổng giá tiền vận chuyển, xử lý; đô thị bao cấp công đoạn lắp ráp vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy khốn chiếm 40% tổng mức giá vận chuyển, xử lý. xử lý chất thải công nghiệp

Từ ngày 1-6-2020 trở đi, thực hiện xã hội hóa mọi trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy khốn công lập.

Thuê xử lý chất thải nguy hiểm, DN có phải giám sát quy trình?


Ông Phạm Đức Mạnh (Ninh Bình) dự định mở cơ quan, có phát sinh chất thải nguy hại nên đã ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực xử lý rác thải nguy khốn. Qua sơ đồ Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của nhà phân phối, ông Mạnh hỏi, sau khi có biên bản bàn giao rác thải nguy hại thì công ty của ông có phải kiểm tra giám sát đường đi của rác thải hay quy trình xử lý rác của đơn vị mà cơ quan của ông đã ký hợp đồng hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời về chuyện này như sau:


Theo luật pháp tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, trong giả dụ không tự tái dùng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hiểm tại cơ sở, chủ nguồn thải chất thải gian nguy phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải nguy hại với các công sở, cá nhân có giấy phép thích hợp.

Đồng thời, theo luật pháp tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ khoáng sản và Môi trường về quản lý chất thải nguy nan, chủ nguồn thải chất thải nguy khốn phải tiêu dùng chứng từ chất thải nguy hại sau mỗi lần chuyển giao chất thải gian nguy và sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày chuyển giao chất thải nguy khốn nếu không nhận được 2 liên cuối cùng của chứng từ chất thải nguy hại mà không có lý do thông minh bằng văn bản từ phía tập đoàn, cá nhân tiếp nhận chất thải nguy hại thì chủ nguồn thải chất thải nguy hiểm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường để kiểm tra, xử lý theo pháp luật của quy định.=> báo giá xử lý chất thải nguy hại

Trong khi, theo các luật pháp hiện hành, chủ nguồn thải chất thải gian nguy chẳng phải kiểm tra, giám sát công đoạn lắp ráp vận chuyển hay quy trình công nghệ xử lý chất thải nguy hại của đơn vị xử lý chất thải nguy nan.

Chủ đề cùng chuyên mục: