xử lý chất thải công nghiệp Chất thải y tế phát sinh từ cơ sở y tế gồm từ hoạt động y tế và động tác sinh hoạt của người bệnh và người nhà người bệnh. Theo thống kê của Cục quản lý môi trường y tế năm 2015, Việt Nam hiện có trên 13.500 cơ sở y tế y tế gồm các bệnh viện từ tuyến trung ương đến tuyến tỉnh huyện và các bệnh viện tư nhân, các cơ sở y tế dự phòng làm phát sinh khoảng 590 tấn chất thải y tế/ngày và ước tính đến năm 2020 là khoảng 800 tấn/ngày.

Chất thải y tế gồm chất thải y tế phổ biến và chất thải y tế nguy khốn; trong đó chất thải y tế bình thường chiếm khoảng 80-90%, chỉ khoảng 10-20% là chất thải y tế gian nguy bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy nan không lây nhiễm. Đây là một rắc rối sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp cần lắm được lưu ý tại các nước đang lớn mạnh như Việt Nam. Công tác quản lý chất thải tại các cơ sở y tế ở nước ta trong những năm gần đây đã được cải thiện đa số.Tuy nhiên các hoạt động đầu tư, tăng cao năng lực chủ yếu tập trung vào các bệnh viện tuyến huyện trở lên. Bên cạnh đó đó công tác này tại trên 11 000 trạm y tế tuyến xã vẫn còn chưa được lưu tâm. Để có cơ sở cải thiện công tác quản lý chất thải y tế tại các trạm y tế xã, phường Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe số đông và Phòng chống chấn thương (CCHIP) đã tiến hành khảo sát thực trạng quản lý chất thải rắn tại 32 xã phường chọn ngẫu nhiên tại 8 tỉnh đại diện cho các vùng miền ở Việt Nam năm 2015-2016. Cuộc khảo sát đã đưa ra được bức tranh diễn đạt tình trạng chung về quản lý chất thải tại các trạm y tế xã , phường ở nước ta.

  • Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại các TYT xã


xử lý chất thải công nghiệp Khác với đặc trưng của các BV là tập trung vào tác động khám và điều trị, các TYT xã đóng vai trò cần thiết trong công tác bảo vệ và để mắt sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện chuỗi hành động dự phòng cho đa số tập thể trên địa bàn, Hình như, vẫn đảm nhiệm vai trò là cơ sở khám chữa bệnh với trung bình 11-12 lượt bệnh nhân mỗi ngày. đa số các hoạt động trên đều phát sinh CTRYT với khối lượng, chủng loại khác biệt, nhưng đa dạng nhất là chất thải lây nhiễm sắc nhọn và chất thảo phổ biến. Lượng CTRYT phát sinh trung bình tại mỗi TYT là 1,5kg/ngày, trong đó có 0,3kg là chất thải nguy hiểm, rẻ nhiều cùng với tại các BV huyện và các BV tuyến tỉnh/thành phố và trung ương. Tuy ít như vậy nhưng tính chất gian nguy của chất thải y tế là giống nhau, hơn nữa, nếu nhân khối lượng này với con số 11104 TYT trong cả nước thì lượng chất thải này cần lắm được để ý.=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại

Chủ đề cùng chuyên mục: