Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm: Để thu hút đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện, TP. Hồ Chí Minh cần có những chính sách ưu đãi về đất đai, cung cấp giá mua/bán điện, nguồn vốn, thuế. Đây là việc được đặt ra tại hội nghị chuyên đề kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng kỹ thuật đốt rác phát điện do UBND đô thị công ty ngày 26/11.
Nhà máy đốt rác phát điện Gò Cát
Giải quyết việc môi trường

Theo Báo cáo của Sở tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày phát sinh trên địa bàn khoảng 8.700 tấn, chất thải rắn công nghiệp khoảng 1.500 - 2.000 tấn/ngày, trong đó khối lượng chất thải nguy nan 350 - 400 tấn/ngày và chất thải rắn y tế 22 tấn/ngày. bí quyết xử lý chất thải rắn bây giờ đa số vẫn là chôn lấp đã không còn phù hợp do bộc lộ những giảm thiểu như hao phí tài nguyên đất, tài nguyên rác, ảnh hưởng đến môi trường nước mặt, nước ngầm, đất và không khí...

Dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tăng 5%/năm, đến năm 2020 hơn 10.000 tấn/ngày, đến năm 2025 gần 13.000 tấn/ngày; chất thải rắn công nghiệp tăng 6%/năm, đến năm 2020 gần 1.900 tấn/ngày và đến năm 2025 gần 2.500 tấn/ngày; chất thải gian nguy tăng 8%/năm, đến 2020 gần 550 tấn/ngày và đến năm 2025 hơn 800 tấn/ngày. Chất thải rắn y tế tăng 10%/năm, đến năm 2020 30 tấn/ngày và đến năm 2025 hơn 50 tấn/ngày. bởi vậy, TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư xử lý rác bằng kỹ thuật đốt phát điện là cần lắm thiết.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, hiện, đô thị đã tiếp nhận đề xuất đầu tư xử lý rác phát điện của 40 nhà đầu tư. Đây là số đề xuất nhiều nhất trong 10 năm qua, biểu thị tâm huyết đóng góp của nhà đầu tư trong công tác bảo vệ môi trường thị trấn.

Nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư

Để lôi kéo, đô thị có nhiều chế độ ưu đãi đối với nhà đầu tư tham gia xử lý chất thải như: Miễn, giảm tiền thuê đất; cung cấp giá mua, bán điện các dự án phát điện đốt chất thải rắn trực tiếp là 2.114 đồng/kWh, với các dự án phát điện đốt khí thu hồi từ bãi chôn lấp chất thải rắn là 1.532 đồng/kWh...

Dường như chính sách về nguồn vốn với các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của đô thị, nhà đầu tư thực hiện dự án thu gom, xử lý, tái chế, tái dùng chất thải tập trung bằng hình thức xã hội hóa sẽ được hỗ trợ toàn bộ lãi vay... báo giá xử lý chất thải nguy hại

Sau hội nghị này, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ sẵn sàng gần như các thủ tục kêu gọi dự án đầu tư, báo cáo và báo cáo các quy trình, tiêu chuẩn xét chọn dự án, các chính sách ưu đãi, chương trình kích cầu, cung cấp các nhà đầu tư… đô thị sẽ giao cho các sở, ngành tính năng chỉ bảo, cung cấp các nhà đầu tư đăng ký thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư đã được đề xuất.

Mục tiêu bằng cách nào để xử lý rác hiệu quả, bởi vậy, TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo cơ hội cho nhà phân phối trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực này theo công nghệ hiện đại, trong đó có công nghệ đốt phát điện bằng các chính sách ưu đãi, lựa chọn nhà đầu tư qua đấu thầu công khai, minh bạch. >> Công ty xử lý chất thải công nghiệp

Nguồn tham khảo:

Chủ đề cùng chuyên mục: