I. Bệnh Đốm Vòng Trên Cây Mía

1. Triệu chứng bệnh:

Bệnh hại trên lá già ở cuối thời kỳ sinh trưởng của cây mía. Bệnh xuất hiện đầu tiên là những chấm hình thoi hoặc hình bầu dục. Kích thước từ 2-3, 5-10mm; mầu xanh thẫm, màu nâu sau chuyển sang màu đỏ nâu, bệnh phát triển mạnh có viền vàng bao quanh. Vết bệnh phân bố không quy tắc, phát triển dần và hợp thành từng đám lớn, giữa vết bệnh khô chết và có nhiều chấm đen. Bệnh rất phổ biến nhưng chỉ hại lá già. Tag: bệnh thường gặp trên tôm thẻ2. Phòng trừ :

Chọn giống kháng bệnh

II. Bệnh Gỉ Sắt Trên Cây Mía

1. Triệu chứng bệnh :

Bệnh hại tập trung trên lá bánh tẻ và lá già. Trên lá: bệnh bắt đầu phát sinh từ ngoài và phát triển dần vào trong. Bệnh phát sinh ở cả 2 mặt lá, đầu tiên là những đốm dài nhỏ màu vàng trong, về sau vết bệnh có dạng hình trụ, màu nâu quýt. Các đốm nhỏ liên kết với nhau thành đám lớn và làm cho lá chết khô sớm. Mặt lá bị bệnh sờ tay thấy gồ ghề và dính bột màu vàng. Tag: ky thuat nuoi tom su

2. Phòng trừ :

Bón đủ phân, cân đối; chăm sóc kịp thời để mía tốt đều tăng sức chống bệnh.

Trồng giống kháng bệnh.

3. Tên thuốc :

Dùng thuốc Tilt 250ND lượng 1-1,5 lít/ha. Tag: nuôi tôm sú

Nguồn: 2lua.vn