Mở đầu Chất thải nguy khốn ngày nay phát sinh ngày càng nhiều bởi công đoạn cung ứng công nghiệp, công tác quản lý , xử lý bây giờ đang còn nhiều bất cập chưa đáp ứng được đề nghị về bảo vệ môi trường, việc quản lý và xử lý chất thải không bình yên, đặc biệt là chất thải rắn công nghiệp nguy khốn, để lại những hậu quả khôn lường về môi trường, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của cộng đồng như các điểm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, các bãi rác không hợp vệsinh, các bãi đổ chất thải của các mọi người cung cấp… xử lý chất thải công nghiệp

do vậy, quản lý và xử lý chất thải nguy hiểm nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường và tránh các hoạt động tiêu cực đến sức khỏe con người là một trong những việc cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay. Trong các ngành cung ứng công nghiệp thì ngành công nghiệp cung cấp hóa chất bảo vệ thực vật ( BVTV) là một trong những ngành có lượng rác thải nguy khốn có độc tính cao nhất, dễ gây ô nhiễm môi trường nhất bởi tính chất đặc trưng trong các cống phẩm của ngành này là dễ phát tán và có tác dụng trực tiếp đến sinh vật ( gây chết, ngừng sinh trưởng, gây tê, liệt…)

Trong giai đoạn hiện nay khi các công đoạn xử lí nước sạch công nghiệp hóa, đo thị hóa tăng cao khiến khoảng trống đất canh tác dần bị thu hẹp, nhưng với áp lực về năng xuất nên ngành tưới cafe đã phải sử dụng một lượng lớn phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật nhằm tăng năng suất cây xanh, chính bởi thế đâp lại là áp áp lực đặt lên ngành phân phối hóa chất bảo vệ thực vật cần phải phục vụ đủ nhu cầu của ngành tưới vườn.


http://chatthaicongnghiep.org/hang-q...ng-nghiep.html
http://www.xulychatthaicongnghiep.ne...y-hai-tai.html


Theo thống kê của Bộ tưới cafe thì hàng tháng nước ta tiêu dùng đến 50.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật, đó là một lượng rất lớn đòi hỏi nguồn cung từ các người sử dung, nhà máy sản xuất và cả các công ty nhập khẩu. Ngành công nghiệp cung cấp hóa chất bảo vệ thực vật với áp lực cung ứng đủ nhu cầu cho ngành làm béc phun đã thải ra một lượng lớn chất thải từ các công đoạn xử lí nước sạch cung cấp như vật phẩm thừa, item tồn kho, chất dung môi, tẩy rửa, nước thải, bao bì… Vậy nhóm chúng tôi chọn đề tài “Quản lý chất thải nguy hại ngành cung cấp hoá chất bảo vệ thực vật” để bước đầu khám phá các mối nguy khốn của chất thải gian nguy ngành công nghiệp này, cùng với đó là những nhóm giải pháp được đưa ra để quản lý tốt và tốt nhất lượng chất thải cần được sử lý.

Xem thêm: Công ty xử lý chất thải công nghiệp - bảng giá xử lý chất thải nguy hại