Hướng dẫn cách khóa vượt đĩa chứ cần phần mềm cùng Bitlocker xem thêm: [/color]nạp mực máy in quận 3[color=blue] Nhanh Chóng
Cách khóa dải đĩa trên Windows 7/8/8.1/10 đừng cần phần mềm mỏng. dùng Bitlocker là công cụ khóa dải đĩa nhiều sẵn trên Windows giúp băng đĩa hạng bạn bất khả xâm phạm.
1. Hướng dẫn khóa ổ đĩa (mẽ hóa) cùng phần mềm Bitlocker
Bước 1: Bạn dấn chuột phải ra băng nhóm đĩa muốn khóa chọn Turn on BitLocker .
dấn chuột phải ra ổ đĩa muốn khóa lựa Turn on BitLocker
Bước 2: tàng trữ ra dầu Use a password lớn unlock the drive rồi Nhập mật khẩu vào 2 ơ Enter your password và Reenter your password . Sau đó thừa nhận nút Next .
tích trữ ra ơ Use a password lớn unlock the drive rồi Nhập mật khẩu ra 2 dẫu Enter your password và Reenter your password. Sau đấy nhấn nút Next
Bước 3: biết bao lưu khóa phòng ngừa dùng buổi bạn quên mật khẩu. Bạn lắm thể lưu ra bất kỳ chốn nà trong các chọn lọc:
Save lớn your Microsoft trương mục: Lưu ra account Microsoft
Save lớn a USB flash drive: Lưu vào USB
Save lớn a file: Lưu ra máy tính
Print the recovery key: In vào giấy
Lưu xong thời bạn nhận nút Next đặt đấu.
Lưu ý: Bạn nếu lưu key đề phòng thì nút Next mới sáng lên tặng bạn dìm
Lưu khóa đề phòng
Bước 4: BitLocker sẽ tự hễ mã hóa lót bạn thêm các xếp tin tưởng mới ra vượt đĩa. Tuy nhiên, bạn cần nếu như lựa chọn cách mẽ hóa đối đồng những xấp tin tưởng.# hở nhiều trên vượt đĩa.
Ở đây có 2 chọn lựa
Encrypt used disk space only (faster and best for new PCs and drives): Chỉ mẽ hóa đừng phòng chống lưu tích trữ trên vượt đĩa vẫn nổi sử dụng. Khuyên dùng cùng máy tính nết mới – nhanh hơn .
Encrypt entire drive (slower but best for PCs and drives already in use): mẽ hóa ắt ổ đĩa. Khuyên dùng cùng máy tính tình hử sử dụng một thời kì – chậm hơn .
lựa xong, bạn nhận nút Next .
chọn cách BitLocker mẽ hóa kim ô giờ hồn
Bước 5: Ở bước nào cũng nhiều 2 chọn lọc:
New encryption mode (best for fixed drives on this device): Nếu khóa tổ đĩa nhất quyết trên máy tính toán thời chọn tuyển lựa nào.
Compatible mode (best for drives that gàn be moved from this device): Nếu khóa băng đĩa rời giàu dạng chuyển di sang trọng sầu bị khác thì chọn chọn lọc nào.
lựa đoạn, bạn nhấn nút Next đặt tiếp tục.
chọn loại ổ đĩa nổi mẽ hóa
Bước 6: thừa nhận nút Start encrypting .
dìm nút Start encrypting
Bước 7: BitLocker bắt đầu mẽ hóa vượt đĩa. Bạn hử có thể dùng máy tính toán lúc quá đệ mẽ hóa diễn vào, mà lại sẽ làm biếu quá đệ trình mẽ hóa chậm hơn tí tẹo.
BitLocker bắt đầu mã hóa tuốt luốt băng nhóm đĩa
Bước 8: Thông báo mẽ hóa quạ liệu cái thần hồn trên vượt đĩa thành làm, bạn nhấn nút Close xuể đóng thông tin nào.
nhận nút Close
Sau lót mã hóa xong xuôi, ổ đĩa sẽ phanh khóa lại trong suốt lần khởi động đấu theo, bạn cần bật khóa thắng sử dụng.
tượng trưng vượt đĩa đặt khóa với BitLocker (như hình dưới là tổ D).
băng đĩa D đặt khóa cùng BitLocker
2. Hướng dẫn bật khóa tổ đĩa (chỉ phải bật khóa mỗi một lúc khởi động máy xem)
Bước 1: Bạn nhấn chuột nếu như vào tổ đĩa nhằm khóa đồng BitLocker lựa Unlock Drive…
nhận chuột nếu vào vượt đĩa phanh khóa chọn Unlock Drive...
Bước 2: Nhập mật khẩu rồi thừa nhận nút Unlock .
Nhập mật khẩu rồi nhận nút Unlock
buổi nào là vượt đĩa sẽ được bật khóa (như ảnh dưới là băng nhóm D).
ổ đĩa D đặng mở khóa với Bitlocker
3. Hướng dẫn cách đổi thay mật khẩu khóa dải đĩa
Bước 1: bật khóa băng đĩa đồng mật khẩu xưa.
Bước 2: nhấn chuột phải vào băng đĩa lựa Change BitLocker password .
thừa nhận chuột nếu như vào vượt đĩa lựa Change BitLocker password
Bước 3: gia nhập mật khẩu cũ vào khuông Old password và gia nhập mật khẩu mới ra 2 sườn New password và Confirm new password rồi thừa nhận nút Change password .
gia nhập mật khẩu cũ và vừa rồi dìm nút Change password
Bước 4: Sau tã lót xuất hiện giờ thòng Thông báo The password has been successfully changed là bạn hở tráo mật khẩu thành làm rồi đó.
Thông báo đổi mật khẩu thành làm
4. Hướng dẫn dùng khóa dự phòng đại hồi quên mật khẩu
Bước 1: Bạn dấn chuột giả dụ vào dải đĩa lựa Unlock Drive…
thừa nhận chuột giả dụ ra tổ đĩa lựa Unlock Drive...
Bước 2: Tại cửa sểnh gia nhập mật khẩu, bạn dìm ra thòng More options .
dấn ra thòng More options
Bước 3: tiếp tục nhận vào dòng Enter recovery key .
nhấn vào dòng Enter recovery key
Bước 4: bật key recovery (khóa đề phòng) bạn Sao lưu lại hồi phanh BitLocker, copy (chép) key trong phần Recovery Key .
cóp key trong phần Recovery Key
Bước 5: Paste (dán) key nà ra khung mở khóa BitLocker rồi thừa nhận nút Unlock .
Nhập key nào là vào khuông bật khóa BitLocker rồi thừa nhận nút Unlock
5. mở trang cai quản lý BitLocker
Cách 1: Bạn dấn chuột nếu như lên tổ đĩa xuể khóa cùng BitLocker (hãy mở khóa) chọn Manage BitLocker .
nhấn chuột giả dụ lên ổ đĩa thắng khóa đồng BitLocker (hỉ bật khóa) lựa Manage BitLocker
Cách 2:
Bước 1: Bạn mở Control Panel
Bước 2: chọn System and Security (chú ý chế lùng View by Category).
chọn System and Security (chú ý chế khoảng View by Category)
Bước 3: thừa nhận ra thòng Manage BitLocker .
nhấn vào dòng Manage BitLocker
Bước 4: trao diện quản lý BitLocker. Ở đây bạn giàu trạng thái biết bao lưu khóa ngừa, đánh tráo mật khẩu, xóa mật khẩu, bật tự động mở khóa, đóng BitLocker.
Giao diện cai quản lý BitLocker
6. Hướng dẫn cách quăng quật khóa băng đĩa (đóng BitLocker)
Bước 1: Bạn ra trang cai quản lý BitLocker (tính hạnh hướng dẫn ở phần 5)
Bước 2: dìm vào thòng Turn off BitLocker trong suốt phần dải đĩa bạn muốn tắt BitLocker. Xuất hiện thời cửa sểnh công nhận, bạn nhấn nút Turn off Bitlocker .
nhận ra dòng Turn off BitLocker trong suốt phần băng đĩa bạn muốn đóng BitLocker. Xuất hiện nay cửa sổng xác nhận, bạn nhận nút Turn off Bitlocker.
Bước 3: ép đầu quá trình giải mã. Sau tã áp điệu mẽ xong xuôi thì với nghĩa đồng việc khóa vượt đĩa sẽ nổi bỏ.
tấm đầu quá đệ trình điệu mẽ, bỏ khóa BitLocker
Chúc danh thiếp bạn thành đánh!!!