Ngủ sắc trông kinh kê được cho là thuần văn nên con này rất hay, biết xoay trở biến thế, nhưng thế thường đá nhất, hay nhất vẫn là thế sỏ ngang.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.