thông báo VỀ THIẾT BỊ GIÁM SÁT lịch trình CHO XE ỦI, MÁY múc

Thiết bị giám sát lịch trình đã được vận dụng rộng rãi trên hồ hết các loại xe
ôtô, xe vận chuyển dùng cho công tác quản lý của nhà nước, cũng như không nguy hiểm giao thông
cho chính người lái. Để phát triển thêm các tính năng của thiết bị, một ít nhà
sản xuất còn nghiên cứu và cho ra đời dòng thiết bị giám sát lịch trình dành
cho xe ủi, xe lu, xe máy xúc, xe cẩu.
Xe ùi, xe lu, máy xúc, xe cẩu. là nhưng loại xe công trình với giá trị khá to,
nhưng thường chủ nắm bắt các loại xe này buộc phải thuê nhân công điều khiển xe.
chính bởi chẳng thể không gián tiếp đi xe cũng như không thể nào 24/24 tại công trường
giám sát xe nên việc lắp thiết bị giám sát lịch trình cho các loại xe này là vô
cùng cần thiết.

chủ yếu nhờ lắp loại thiết bị thông minh này, người quản lý không khó giám sát công
nhân có đang làm việc cần cù hay không, đang làm việc ở đâu, mức tiêu
hao nhiên liệu cho một ngày làm việc. từ đó giảm thiểu người làm lấy thời gian
công để làm việc tư, rút ruột nhiên liệu.
Thiết bị giám sát lịch trình trực tuyến cho phép chủ sỡ hữu quản lý chặt chẽ, xếp loại
chính xác hiệu quả làm việc của người làm. từ đó có chế độ thưởng phạt công
minh, đồng thời, đề ra chính sách quản lý nhiên liệu, chủ quản xe trong bãi hoặc
đang hành động một cách hiệu quả.

Mọi người cứ nghĩ rằng, Giám sát hành trình viettel chỉ giành cho xe ôtô, xe vận chuyển
nhưng thực tế chẳng hề vậy, các loại xe chuyên dụng trong bắt đầu xây dựng như xe
ủi, máy ủi, xe lu, cần cẩu . mới chính là những loại xe cần đến thiết bị giám
sát vì chủ sỡ hữu xe rất ít khi đi xe, hoặc các đơn vị kinh doanh công trình xây
dựng có không ít xe cho mướn, nên phải giám sát, quản lý, điều hành xe hữu hiệu
nhất.

xem thêm: Những loại xe nào cần lắp thiết bị giám sát lịch trình
http://vtracking-viettel.com/