1. cách tính trị giá hàng tồn kho thứ 1: cách thức giá đích danh:
cách thức tính theo giá đích danh được ứng dụng dựa trên giá trị thực tiễn của từng thứ hàng hoá tậu vào, từng thứ sản phẩm cung ứng ra nên chỉ áp dụng cho những đơn vị có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được.
Theo cách thức này sản phẩm, vật tư, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng ấy để tính.
  • Ưu điểm: Đây là phương án rẻ nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán, chi phí thực tiễn thích hợp với doanh thu thực tiễn. trị giá của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra: giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo trị giá thực tiễn của nó.
  • Nhược điểm: Việc vận dụng phương pháp này đòi hỏi các điều kiện khó tính chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít mẫu mặt hàng, hàng tồn kho có trị giá lớn, mặt hàng ổn định và mẫu hàng tồn kho nhận biết được thì mới có thể vận dụng được cách này: Còn đối với những tổ chức có phổ biến dòng hàng thì không thể ứng dụng được phương pháp này.

2. bí quyết tính giá trị hàng tồn kho thứ 2: phương pháp bình quân gia quyền:
Đây là cách hay được các tổ chức dùng. Theo cách này thì giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng dòng hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng dòng hàng tồn kho được sắm hoặc cung ứng trong kỳ. giá trị trung bình có thể được tính theo từng kỳ hoặc sau từng lô hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị.
  • Theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ (giá bình quân cả kỳ dự trữ)

cách thức này thích hợp với các công ty có ít doanh điểm nhưng số lần nhập, xuất mặt hàng lại rộng rãi, căn cứ vào giá thực tế, tồn đầu kỳ để kế toán xác định giá bình quân của 1 doanh nghiệp sản phẩm, hàng hoá.

https://sbiz.vn/en/blog/news-4/cac-phuong-phap-tinh-gia-hang-ton-kho-pho-bien-hien-nay-35
Theo cách này, tới cuối kỳ mới tính giá trị vốn của hàng xuất kho trong kỳ. Tuỳ theo kỳ dự trữ của doanh nghiệp vận dụng mà kế toán hàng tồn kho căn cứ vào giá nhập, lượng hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giá công ty bình quân:
  • Ưu điểm: thuần tuý, dễ làm cho, chỉ cần tính toán một lần vào cuối kỳ.
  • Nhược điểm: Độ chính xác không cao, hơn nữa, công việc tính toán dồn vào cuối tháng gây tác động tới tiến độ của các phần hành khác. Tuy nhiên, cách này chưa đáp ứng đề xuất kịp thời của thông tin kế toán ngay tại thời khắc phát sinh nghiệp vụ.

  • Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân thời điểm, tức thời)

Sau mỗi lần nhập sản phẩm, vật tư, hàng hoá, kế toán phải xác định lại giá trị thực của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân. Giá công ty bình quân được tính theo công thức sau:

  • Ưu điểm: bí quyết này khắc phục được nhược điểm của phương pháp trên, vừa chính xác, vừa cập nhật được thường xuyên liên tiếp.
  • Nhược điểm: phương pháp này khiến tốn phổ thông công sức, tính toán phổ thông lần. Thành ra, cách này được áp dụng ở các tổ chức có ít chủng chiếc hàng tồn kho, có lưu lượng nhập xuất ít.

3. phương pháp tính trị giá hàng tồn kho thứ 3: cách thức nhập trước, xuất trước (FIFO):
cách nhập trước, xuất trước ứng dụng dựa trên giả thiết là trị giá hàng tồn kho được tìm hoặc được phân phối trước thì được xuất trước, và trị giá hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là giá trị hàng tồn kho được tìm hoặc cung ứng sắp thời khắc cuối kỳ.
Theo bí quyết này thì trị giá hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời khắc đầu kỳ hoặc sắp đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.
bí quyết này phù hợp trong trường hợp giá cả ổn định hoặc có thiên hướng giảm. Thường những tổ chức buôn bán về thuốc, mỹ phẩm…
  • Ưu điểm: Có thể tính được ngay trị giá vốn hàng xuất kho từng lần xuất hàng, Vì vậy đảm bảo cung ứng số liệu kịp thời cho kế toán biên chép những khâu tiếp theo cũng như cho điều hành. giá trị vốn của hàng tồn kho sẽ tương đối sát với giá thị trường của mặt hàng ấy. Vì thế chỉ tiêu hàng tồn kho trên Báo cáo kế toán có ý nghĩa thực tế hơn.
  • Nhược điểm: làm cho doanh thu Ngày nay không liên quan với những khoản giá thành Bây giờ. Theo cách thức này doanh thu Hiện nay được tạo ra bởi giá trị sản phẩm, vật tư, hàng hóa đã có được từ phương pháp ấy rất lâu. đồng thời nếu như số lượng, chủng mẫu mặt hàng nhiều, nảy sinh nhập xuất liên tiếp dẫn đến các giá thành cho việc hạch toán cũng như khối lượng công việc sẽ tăng lên phần đông.