UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản thoả thuận gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Bạc Liêu - Cà Mau cùng với khái toán tổng mức dự án 11.145 tỷ đồng đi theo cách thức kết hợp giữa đầu tư công và dự án đi theo phương thức đối tác công tư (PPP) xuất hiện sự kết nối góp vốn của nhà nước.

dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được đề xuất dự án theo chiến thuật phối hợp giữa dự án công và dự án PPP có sự tham gia góp vốn ở trong phòng nước 50%.xem thêm : dự án TNR Amaluna Trà Vinh công bố Bảng Báo Giá mới mẻ mang đến khách hàng

trên hạ tầng liên tục về giải pháp phía đường giữa Bộ cơ sở giao thông vận tải (GTVT) và các tỉnh đồng bằng dòng sông Cửu Long, dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 46,5 km, có điểm đầu tại Km91+200 nối vào con đường tỉnh 978 nằm trong tỉnh Bạc Liêu; điểm cuối trên Km137+700 nối cùng với đường tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh Cà Mau, mặt cắt ngang thời điểm một là 17m, 4 làn xe.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết thêm, thời điểm qua, tỉnh Cà Mau đã phối với nhiều cơ quan, đơn vị chi tiết nghiên cứu những phương án dự án cùng với 3 kịch bạn dạng được nêu ra để lưu ý đến, suy nghĩ cũng như lựa chọn.

thứ nhất khi là dự án theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BOT) cũng như không tồn tại sự kết nối góp vốn ở trong phòng nước.

Thứ hai khi là đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BOT) và xuất hiện sự kết nối góp vốn của phòng nước một nửa từ Chi phí trung ương hỗ trợ, vốn do người mua thu xếp 50%.

Thứ ba khi là dự án đi theo phương thức đối tác doanh nghiệp công - tư (hợp đồng BOT) phối kết hợp với đầu tư công. dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đc tách bóc làm 2 dự án công trình thành phần: dự án công trình bộ phận 3a đc dự án công (đầu tư các cầu lớn và nút giao khác mức, thực hành trong thời điểm 2021 - 2025; tổng mức đầu tư sơ bộ 2.730 tỷ VNĐ, dùng giá cả trung ương giúp đỡ địa phương); dự án công trình thành phần 3b dự án đi theo cách thức giấy tờ BOT (tổng mức đầu tư sơ bộ 8.726 tỷ đồng) xuất hiện sự kết nối góp vốn ở trong phòng nước một nửa từ Chi tiêu trung ương hỗ trợ, xấp xỉ 4.363 tỷ việt nam đồng (còn lại một nửa khi là vốn quý khách tự thu xếp). thời gian hoàn vốn mang lại dự án công trình bộ phận 3b dự kiến là 15 năm 5 tháng; thời gian thực hiện dự án công trình từ 2021 - 2024.

đi theo UBND tỉnh Cà Mau, qua nghiên cứu và phân tích định hình 3 phương án dự án nhận thấy để gia công đầu tư dự án công trình đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trong giai đoạn 2021 - 2025 theo phân khúc xã hội hóa, đáp ứng khả năng khả thi, thu hút cũng như phát huy nguồn lực có sẵn cộng đồng dự án cấu tạo hạ tầng giao thông thì phương án phối hợp giữa đầu tư công và đầu tư theo phân khúc công ty đối tác công - tư xuất hiện sự kết nối góp vốn của nhà nước 1/2 khi là khả thi nhất. phương án dự án này đã được những UBND địa phương liên tục gồm có Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Tháng 11/2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau sẽ làm công việc với Tỉnh ủy, UBND và những sở ngành chi tiết của tỉnh Bạc Liêu về giải pháp dự án dự án, liên tục phía con đường và đã ra đời Ban lãnh đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, mời những chuyên gia, những đơn vị liên quan kết nối. chỉ đạo 2 tỉnh Cà Mau cũng như Bạc Liêu đã liên tục ứng trước giá cả địa phương nhằm triển khai các thủ tục sắp đến đầu tư và bồi thường, giải phóng bên bằng mang đến dự án công trình.đọc thêm : Gò Công xuất hiện siêu dự án TNR Stars Gò Công sức hút phần đông quý khách

UBND tỉnh Cà Mau cho biết thêm, Thủ tướng Chính phủ sẽ chuyển giao UBND tỉnh Cà Mau chủ trì sắp tới dự án dự án, Bộ GTVT cũng như UBND tỉnh Bạc Liêu đã thống nhất ủng hộ việc chuyển giao tỉnh Cà Mau khiến cơ quan ngôi nhà nước xuất hiện thẩm quyền thực hiện dự án công trình. bởi thế, để đảm bảo phù hợp với quy tắc pháp luật về dự án công cũng như đầu tư theo phương thức đối tác công - tư, UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ lưu ý đến chuyển giao UBND tỉnh Cà Mau làm cơ quan ngôi nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án công trình.

tuyến đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khi là đường trục dọc trong vùng Đồng bằng con sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thiết kế phát triển mạng đường bộ đường cao tốc Việt Nam cho năm 2020 và lý thuyết cho năm 2030. Việc dự án đường cao tốc này sẽ tham gia thông con đường đường cao tốc Bắc - Nam mặt Đông từ TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, góp thêm phần hoàn toàn mạng lưới hạ tầng giao thông trong khu vực, tham gia những nội khu thành phố rộng lớn phía Nam như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vị Thanh, Bạc Liêu, Cà Mau. đồng thời, kết nối những đường cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cũng như Hà Tiên - Rạch giá - Bạc Liêu, hồi phục tình trạng ùn tắc cơ sở giao thông trong địa điểm, tạo nên ĐK xúc tiến phát triển tài chính - văn hóa - xã hội khu vực Tây Nam Bộ.