Năm 1837, Gaudin đã tạo ra những viên hồng ngọc tổng hợp đầu tiên bằng cách nung chảy phèn kali ở nhiệt độ cao với một ít crôm làm sắc tố. Năm 1847, Ebelmen đã tạo ra sapphire trắng bằng cách nung chảy alumina trong axit boric. Năm 1877 Frenic và Freil đã tạo ra corundum pha lê từ đó những viên đá nhỏ có thể được cắt.


Frimy và Auguste Verneuil đã sản xuất ruby ​​nhân tạo bằng cách nung chảy BaF2 và Al2O3 với một ít Chromium ở nhiệt độ đỏ. Năm 1903 Verneuil tuyên bố ông có thể sản xuất hồng ngọc tổng hợp ở quy mô thương mại bằng quy trình hợp nhất ngọn lửa này. Đến năm 1910, phòng thí nghiệm của Verneuil đã mở rộng thành một cơ sở sản xuất 30 lò, với sản lượng đá quý hàng năm đã đạt tới 1.000 kg (2.205 lb) vào năm 1907.
Các quy trình khác trong đó ruby ​​tổng hợp có thể được sản xuất là thông qua quy trình Kéo của Czochralski, quy trình thông lượng và quy trình thủy nhiệt. Hầu hết các viên ruby ​​tổng hợp có nguồn gốc từ phản ứng tổng hợp ngọn lửa, do chi phí thấp. Hồng ngọc tổng hợp có thể không có sự không hoàn hảo có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng độ phóng đại có thể tiết lộ các đường cong, dải và bong bóng khí. Số lượng càng ít và sự không hoàn hảo càng rõ ràng, viên ruby ​​càng có giá trị; trừ khi không có sự không hoàn hảo (nghĩa là một viên hồng ngọc "hoàn hảo"), trong trường hợp đó nó sẽ bị nghi ngờ là nhân tạo. Dopants được thêm vào một số hồng ngọc được sản xuất để chúng có thể được xác định là tổng hợp, nhưng hầu hết cần thử nghiệm đá quý để xác định nguồn gốc của chúng.

Hồng ngọc tổng hợp được sử dụng cho đồng hồ và vòng bi, trước đây là ứng dụng kỹ thuật quan trọng nhất đối với đá tự nhiên. - Đá quý của thế giới, Walter Schumann, 2001, tr 82

Xem thêm : Lắc tay đá Ruby đỏ