Lai cận huyết là phương pháp lai giữa các thành viên có quan hệ huyết thống gần gũi. Cụ thể phương pháp này như sau:

Lai giữa anh em ruột cùng bầy 25% (cận huyết sâu)
Lai giữa anh em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha 12.5% (cận huyết vừa)
Lai giữa bác trai cháu gái hay bác gái cháu trai 12.5% (cận huyết vừa)
Lai giữa ông cháu hoặc bà cháu 12.5% (cận huyết vừa)
Lai giữa anh em họ 6.3% (cận huyết nhẹ).


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.