xử lý chất thải công nghiệp Trong phạm vi toàn quốc ước tính khối lượng chất thải rắn công nghiệp mỗi ngày lên đến trên 13.000 tấn, trong đó chiếm một phần không nhỏ chất thải rắn nguy hiểm, tập trung cốt yếu ở 2 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và phía Nam, số đông phát sinh do các ngành công nghiệp nhẹ, hóa chất, luyện kim, song vẫn chưa được quản lý và thu gom, xử lý triệt để.

Bên cạnh đó, tổng lượng chất thải rắn nguy khốn phát sinh trong các làng nghề trên toàn quốc cũng vào khoảng 2.800 tấn/ngày. Riêng các làng nghề ở khu vực miền Bắc phát sinh chất thải rắn nhiều nhất, đặc trưng là các làng nghề tái chế kim loại, đúc đồng với nguồn chất thải rắn gồm bavia, bụi kim loại, phôi, rỉ sắt có số lượng từ 1-7 tấn/ngày.

Nguồn phát sinh chất thải rắn công nghiệp từ nhập khẩu phế liệu vi phạm luật pháp như pin, ắc quy, bản mạch...đã cũ hoặc hỏng vào lãnh thổ nước ta nên tiêu hủy cũng ko phải nhỏ. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an Hải Phòng: Trong 3 năm (2003-2006), đơn vị đã phát hiện gần 2.300 container chứa gần 37.000 tấn ắc quy chì phế thải nhập vào cảng Hải Phòng. Còn 2 năm (2008-2009) tiếp tục phát hiện thêm 340 container rác phế liệu và hàng chục container ắc quy chì phế thải, vi mạch điện tử được nhập vào cảng. Từ năm 2010 đến nay, cảng Hải Phòng vẫn còn lưu giữ hơn 300 container chất thải vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.Chất thải tăng thêm. Ảnh: Ngô Lịch - TTXVN

=> Quy trình xử lý chất thải công nghiệp => báo giá xử lý chất thải nguy hại

Nguyên nhân của tình trạng nhập khẩu phế liệu trái phép vào nước ta là do hệ thống quy định chưa đồng bộ, nên một vài đại lý đã lợi dụng nhập khẩu dưới danh nghĩa nhập khẩu hàng hóa, hoặc phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Mặt khác, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp chưa phục vụ được nhu cầu, Ngoài ra khối lượng chất thải không ngừng gia tăng.


Đồng thời, việc thu gom và lưu chứa chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hiểm hầu như chưa được quan tâm tại những cơ sở cung cấp vừa và nhỏ. khoa học xử lý chất thải rắn còn nhiều chuyện bức xúc, chẳng hạn như lựa chọn các bãi chôn lấp, khu trung chuyển, thu gom chưa đủ căn cứ và thực tiễn có tính thuyết phục; kỹ thuật xử lý chất thải chưa đảm bảo khoa học và vệ sinh môi trường, nên chưa thu được nhiều sự ủng hộ của người dùng địa phương. Các nhà cửa xử lý chất thải rắn còn manh mún, phân tán theo đơn vị hành chính. bởi vậy công tác quản lý chưa hiệu quả, suất đầu tư cao, hiệu quả nhất dùng thấp, gây tiêu hao đất. Nhiều doanh nghiệp chưa lưu tâm đến việc đầu tư kỹ thuật để tái chế chất thải, do doanh thu từ các item tái chế hiện khá thấp và không bình ổn.

Theo bình chọn của Tổng cục Môi trường, nguồn tài chính đầu tư cho quản lý chất thải rắn vẫn thiếu hụt nghiêm trọng và chưa bằng phẳng giữa các lĩnh vực. Chẳng hạn như nguồn vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường hiện gặp đông đảo khó khăn trong huy động các nguồn vốn bổ sung hàng tuần; tổng thu từ các các loại phí cái này quản lý chất thải rắn nói chung và chất thải rắn công nghiệp nói riêng chỉ đáp ứng được 60% tổng giá thành vận hành, duy tu và bảo dưỡng hệ thống quản lý. Ngoài ra đó cơ cấu phân bổ ngân sách dành hơn 90% cho hoạt động thu gom và vận chuyển chất thải, nên tầm giá dành cho xử lý, tiêu hủy chất thải rắn rất thấp, không thể đáp ứng được nhu cầu.

Nguồn tham khảo: https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải