Các tính năng nổi bật của phần mềm quản lý đào tạo là gì và các băn khoăn liên can sẽ được chúng tôi giảng giải chi tiết trong bài đọc này bạn nhé hoặc liên lạc ngay để được hướng dẫn thêm.

Những tính năng của phần mềm quản lý đào tạo ?

Xem thêm https://expo.io/@quanlygiaoduc

Phần mềm quản lý trường học được thiết kế thông minh, theo đúng quá trình quản lý và qui chế của bộ. Khả năng linh hoạt cao cho cả hệ niên chế vào tín chỉ. đội ngũ phần mềm đã được vận dụng rất rộng cho các trường học trong cả nước đào tạo tại những hệ đại học, cao đẳng, trung cấp, hệ chuyên nghiệp và cả hệ đào tạo nghề.Phần mềm có một số tính năng nổi bật như sau:

1. Quản lý tuyển sinh.
2. Quản lý học sinh sinh viên.
3. Quản lý đào tạo.
4. Quản lý sắp thời khoá biểu tự động.
5. Quản lý giờ dạy giảng viên.
6. Quản lý tài chính.
7. Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức.
8. Scan điểm thông minh.
9. Cổng thông tin điện tử.

Đó là những san sẻ nhỏ của bên tôi. Nếu bạn có thắc mắc gì thì xin liên hệ ngay để được chúng tôi tương trợ nhiều nữa bạn nhé

Tham khảo: http://phanmemquanlydaotao.cuchot.mobi/