Nghị định 78 năm 2015 đã chính thức có hiệu lực và thay thế cho những quy định về luật doanh nghiệp cũ. Vậy bạn đã nắm được thủ tục thành lập doanh nghiệp theo nghị định 78 chưa? Nếu chưa hãy theo dõi bài viết sau đây nhé.

Đối tượng áp dụng của nghị định 78

Nghị định 78/2-15 về thành lập doanh nghiệp

Nghị định 78 về thành lập doanh nghiệp được áp dụng với những đối tượng sau đây:

• Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
• Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định này.
• Cơ quan đăng ký kinh doanh.
• Cơ quan thuế.
• Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục thành lập doanh nghiệp của lasun rất nhanh gọn

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi:

Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định này.

• Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
• Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
• Đã nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ và thủ tục thành lập doanh nghiệp, phòng dăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hồ sơ của bạn và cấp giấy phép đăng kí thành lập doanh nghiệp trong thời gian từ 5 – 10 ngày. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng kí sẽ gửi lại hồ sơ cho doanh nghiệp trong vòng 3 ngày và nêu rõ lí do trả lại hồ sơ.

Lasun chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín hàng đầu hiện nay, bấm vào đây để tham khảo cách dịch vụ của Lasun nhé.