Như chúng ta đã biết, giá đồng hồ Vacheron Constantin Geneve luôn đa dạng có sản phẩm đắt có sản phẩm rẻ. Có một loạt bộ sưu tập được đặt tên là Tradition Nelle, nó mang lại cho chúng ta sự thể hiện...